Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán – Giao hàng

  1.  Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tại nhà và thanh toán trực tiếp với người giao hàng.
  2.   Chuyển khoản qua các tài khoản sau :

– Chủ Tk : NGUYỄN NGUYÊN MINH TÚ
STK : 0071000986761
   VIETCOMBANK – Chi nhánh – TP. HCM

– Chủ Tk: NGUYỄN NGUYÊN MINH TÚ
STK : 0110678054
   ĐÔNG Á -Chi nhánh – TP.HCM

– Chủ Tk: TRẦN THỊ THU THẢO
STK : 33477289
  http://www.viagrabelgiquefr.com/  ACB – Chi nhánh – TP. HCM